"Enter"a basıp içeriğe geçin

CAHİLLİĞİN VE CAHİLLERİN YOL AÇTIĞI TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL SORUNLAR

Başka milletlerin kültürlerine ve tarihlerine yönelik araştırma anlama geliştirmeden, hatta düşmanlık besleyerek yaklaşmak gerek o toplumda gerekse de karşı toplumlarda bir dizi soruna ve bozulmalara yol açabilir. Bu durumlar, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve genellikle toplumlarda gerilime, ayrımcılığa, yabancılaşmaya ve hatta şiddete varan durumlarda kendini gösterebilir. Bu tür tutumların yol açabileceği bazı olası sorunları şöyle sıralayabiliriz:

A. Radikalleşme Kemikleşir ve Aşırıcılıkta Betonlaşma Hortlar

Kültürlere karşı takınılacak düşmanlık düşünce ve tavrı, radikal grupların ortaya çıkmasında ve çoğalmasında, aşırıcılıkta betonlaşmayı ortaya çıkartacak fikirlerin zirve yapmasına zemin hazırlar ve hatta zemin hazırlamakla kalmaz adeta kasıp kavurucu bir etki yapar. Etkilediği yaş grupları özellikle gençler ve çocuk denilebilecek yaştaki kimselerdir. Etkide bulunan ideolojiler, toplumun bütünlüğünü tehdit eder. Tehditle de kalmayarak radikalleşmeyi ve aşırıcılığı arttırır.

B. Ayrımcılık ve Önyargı Çoğalarak Yayılır

Bir milletin kültürünü bilmeden, bilmişlik ve düşmanlık sergilemek, ayrımcılığı ve önyargıyı hem körükler hem de sönmeyecek huzur ortamını bozar. Bu bozulmayla birlikte, belirli etnik gruplara, dini inanışlara ve kültürlere karşı ayrıştırıcı politik hareketler veya politik düzenlemelerin doğmasına neden olabilir. Bunun ardından da adaletsizlik, eşitsizlik ve sosyal ötekileştirmeler artar onulması zor yaralar açılır ve kolay kolay da kapanmaz.

C. Toplumda/Toplumlarda Gerilim ve Çatışmalar Yaşanır

Başka kültürlere gösterilecek olan hoşgörüsüzlük ve düşmanlık, farklı gruplar arasında gerilim ve şiddete ve hatta çatışmaya yol açabilir. Bu olumsuzluklar, toplumun huzurunu ve istikrarını ciddi şekilde tehdit eder ve uzun süreli barış ve uyumun önünde büyük bir engel olabilir.

D. Ekonomide Önüne Geçilemez Kayıplar Yaşanır

Kültürlere karşı gösterilen hoşgörüsüzlük ve katı düşmanlık, ticari ilişki ve pazarların bozulup çok yıkıcı ekonomik zararlara neden olabilir. Bacasız sanayi adı verilen turizmden üretim sektörü, hizmet sektörü gibi tüm ticari alanlarda kayıplar yaşanabilir. Bunların ortaya çıkması neticesinde de iş birliği azalır, ticaret durma seviyesine gelir ve ekonomik büyüme durur ve hatta geriler.

E. İletişim Sorunlarının Hat Safhada Yaşandığı Görülür

Cahillik kaynaklı kültürel anlayış kıtlığı, iletişimin sorunlarını hat safhada olarak önümüze getirebilir. Ayrı toplumların kültürleri arasında istenilen ve ideal olan iletişimi kuramamak, geliştirememek her iki toplumda da ayrışmayı ve kendini karşı topluma karşı izolasyonu artırabilir. Bu da hem bir toplum içindeki birliği hem de toplumların karşılıklı iş birliğini zayıflatabilir, ortadan kaldırabilir. Neticesinde de ekonomisinden ticaretine, .

F. Alt Toplumsal Grupların Varlığıyla Toplumun Bütününde Bölünmeler Yaşanır

Duygusal kin gütme, dini önyargılar neticesinde ortaya çıkartılan düşmanlıklar kültürleri yalnızlığa itmekle kalmaz, toplumlarda derin bölünmelere yol açabilir. Bu, toplumun birbirinden kopuk alt gruplara ayrılmasına ve toplumsal bütünlüğün zayıflamasına yol açabilir. Bu durum, uzun vadede toplumsal barış ve istikrarı tehlikeye atabilir.

G. Kültürel Yoksunluk ve Her Türden Kayıplar Artar

Kültürel düşmanlık, toplumların farklı kültürlerden gelen zenginlikleri keşfetme, öğrenme ve geliştirme fırsatlarını kaçırmasına yol açar. Bu da toplumunun kültürel yoksunluğuna, kendi gelişimini sergilemesine engel olur. Böylece de hoşgörü ve anlayışın yok olmasına, huzurun, adaletin ve geliştirilir yarınlara doğru ilerlemesinin yoksunluğu oluşur. Bu gibi geniş çapta yıkıcılığın ortadan kaldırılması için de eğitim, iletişim ve gelişim yoluyla farklı kültürleri ve onların tarihlerini anlama ve objektif değerlendirme gibi esaslı çabalar gerektirmektedir.

               Kalın sağlıcakla…

Gökmen CAN

Eğitimci Sosyolog

4 Yorum

 1. Bülent cankurt
  Bülent cankurt 17 Şubat 2024

  Cahil kişi hen kendine hem de topluma zarar verir. Cahil bir kişinin hataları doğrularından daha fazla olur

  • Gökmen Can
   Gökmen Can 17 Şubat 2024

   Doğru söylüyorsunuz Bülent Hocam. Umarım doğrularda sabit kalırız ve insanlıktan, Müslümanca yaşamaktan uzaklaşmayız. AMİN.

 2. Hayrettin Korkut
  Hayrettin Korkut 17 Şubat 2024

  Evvel zaman içinde bir gün padişah vezirine “Eğitim mi önemli yoksa karakter mi” diye sormuş. Vezir hiç duraksamadan, “Tabii ki karakter daha önemlidir sultanım” demiş… Bunun üzerine padişah, ülkenin en iyi hayvan eğiticisinin bulunmasını buyurmuş.

  Sonunda, yapılan çeşitli sınavlardan sonra en iyi hayvan eğiticisi padişahın huzuruna çıkmış. Padişah, hayvan terbiyecisine, “Bir kediye tepsiyle servis yapmasını kaç ayda öğretirsin?” diye sormuş. Hayvan terbiyecisi de “Altı ayda öğretirim padişahım.” demiş. Padişah bunun üzerine, eğer altı aylık süre içinde kediye tepsiyle servis yapmayı öğretirse eğiticiye 100 altın vereceğini söylemiş.

  Derken altı aylık süre bitmiş ve huzuruna çıkan hayvan terbiyecisine padişah; kedinin tepsiyle etrafında bulunan saray erkanına servis yapmasını buyurmuş. Böylece kedi tek tek tüm saray erkanına servis yapmış. Kedi, vezirin önüne geldiğinde padişah, tüm egosuyla vezirine gülümseyerek “Şimdi şöyle bakalım, karakter mi önemli yoksa eğitim mi?” diye sormuş. Tam o sırada veziri, cebinde sakladığı fareyi çıkarıp yere bırakınca, en ufak bir çıkarı görünce aldığı eğitimi unutan kedi, hemen tepsiyi bırakmış, farenin peşinde koşmaya başlamış. Vezir, “Sultanım görüldüğü üzere karakter her zaman daha önemlidir. Eline bir fırsat geçtiğinde aldığı eğitimini unutup çıkarı peşinde koşanlardan Rabbim bizi korusun.” demiş… Ağzına,kalemine sağlık üstad

  • Gökmen Can
   Gökmen Can 17 Şubat 2024

   Değerli Dostum hakikaten buyurduğunuz örnek müthiş. Maalesef bu örnekte olduğu gibi toplumlarda/toplumumuzda KARAKTERSİZLİĞİ KAREKTER olarak benimsemiş iki ayak üstünde yürüyen, konuşan, insani biyolojik ve psikolojik şeylerin yanından geçip de SOSYALLEŞMEYİ anlayamamış haddinden fazla kimseler vardır. Her şeye rağmen, her kötülüğün vukuuna rağmen, çoğu iyiliğin önüne geçilip engellenilmesine rağmen, biz KARAKTERLİ kalarak devletimize, milletimize ve insanlığa doğrularla hizmet etmeye devam edeceğiz. Diline yüreğine sağlık tekrardan.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir