"Enter"a basıp içeriğe geçin

GÜZEL SÖZ

GÜZEL SÖZ

‘Güzel sözler petekten damla damla sızan bala benzer, insanın ruhuna tat verir.’

El-Bakarah sûresinin 83. âyetinde bizler için güzel söz söylememize teşvik vardır.

Güzel söz; hasenatların, sevapların çok olmasına, günahların silinmesine ve Allâh nezdinde yüksek mertebelere ulaşılmasına büyük bir vesiledir. Bundan dolayı Kur’ân ve hadislerde bunun faziletleri zikredilmiştir ve bu şekilde davranan kimsenin sonunun güzel olacağı bildirilmiştir.

Allâh-u Teâlâ, mü’min kullarına birden fazla âyette güzel söz söylemeyi emretmiştir. Yani Kur’ân-ı Kerîm’de birçok âyette mutluluğun ve felâha ulaşmanın irşadı bulunmaktadır. İmam Buhârî ve İmam Müslim’in rivâyet ettiklerine göre Peygamber Efendimizﷺ  meâlen; “Güzel söz sadakadır.”  diye buyurmuştur.

Sadaka sadece mal ile yapılan bir ibadet değildir. Allâh’ın rızasına yaklaştıran her şeyle sadaka olabilir. Sadaka vermek bazen büyük günaha düşen kimseyi Cehennem’e girmekten kurtarır. Peygamber Efendimiz ﷺ bir hadis-i şerifte meâlen; “Yarım hurma ile olsa bile Cehennem’den sakınınız. Şayet bulamazsanız güzel söz söyleyiniz.” buyurmuştur. Bu hadisi İmam Buhârî ve başka raviler rivâyet etmiştir.

Büyük zatlar tüm halleriyle şuna dikkat ederlerdi. Ağızlarından kötü bir kelime çıkmaması için özen gösterirlerdi. Bizlere de Kâinatın Efendisi, Peygamberlerin ve Rasûllerin sonuncusu olan Muhammed’de ﷺ güzel örnekler vardır. Kendisi çokça suskun kalırdı, eğer konuşacaksa kendi kafasından konuşmazdı. En-Necm sûresinin 3. ve 4. âyetleri; “O kendi arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.” anlamındadır. Efendimiz konuştuğu zaman sadece hayır konuşurdu ve güzel söz söylerdi.

Âyetlerde geçen; “El Kelimetuttayyib”; yani Le ileheillAllâh sözü gibi…

“Vel Amelis Salih”; Allâh’ın rızasına yaklaştıran herhangi bir salih amel, yani sevaba ve ecre nail olmak için, namaz gibi, sadaka vermek gibi, sılay-ı rahim yapmak gibi amellerin hepsi Allâh’ın zikridir. (Yani Le ileheİllAllâh sözü zikirden sayılır. Namaz, sadaka, sıla-ı rahim salih amellerden sayılır.)

Bu ameller, Allâh’ın mükerrem kıldığı yere (göklere) yükselir. Âyette geçen “yerfeuhu” kelimesinin anlamı; “Allâh kabul eder” demektir. Yoksa hâşâ Allâh’ın bir yeri var orada bulunuyor ya da yüksek bir cihettedir, göklerdedir anlamında değildir.

Peygamber Efendimiz ﷺ güzel söz söyleyenin hem dünyada hem de Âhiret’te sonunun güzel olacağını bildirmiştir. Hadiste İmam Ahmed’in rivâyet ettiğine göre; “Bildiğin ve bilmediğin insana selam ver, güzel söz söyle, akrabaları ziyaret et, insanlar uykudayken namaz kıl, böylece selametle Cennet’e girersin.” şeklinde geçmektedir.

Başka bir hadiste İbni Hibben’in Ebu Hurayra’dan rivâyet ettiğine göre Ebu Hurayra Peygamberimize ﷺ dedi ki; “Ey Allâh’ın Rasûlü, bana öyle bir amel öğret ki onu yaparsam Cennet’e gireyim.”Allâh Rasûlü ﷺ meâlen dedi ki; “Yemekler yedir, akrabalarını ziyaret et, insanlar uykudayken namaz kıl; böylece selametle Cennet’e girersin.”

Peygamber Efendimiz ﷺ bu hadiste bu güzel hasletleri sürdüren kişinin azapsız bir şekilde Cennet’e gireceğini zikretmiştir.

Sahiheyn’de (İmam Buhârî ve İmam Müslim’in Sahih adlı kitaplarında) Peygamber Efendimizden ﷺ varid olduğuna göre Peygamber Efendimiz ﷺ meâlen buyurdu ki;“El-fiîli beğeniyorum.” Peygamber Efendimize ﷺ dediler ki; “El Fiîl nedir Ey Allâh’ın Rasûlü?” Peygamber Efendimiz ﷺ meâlen buyurdu ki; “Güzel sözdür.” Yani hadisin anlamı; “Güzel sözü beğeniyorum.” demektir.

Bu hadis üzerine ittifak edilmiştir. Güzel söz insanların hoşuna gider ve bu yolla insanları kendine çekebilirsin. Ancak her zaman “Niye bunu yaptın, niye gittin, niye söyledin, sana söyleme dememiş miydim, yapma dememiş miydim?” gibi sözleri söylemek insanları kendimizden uzaklaştıran sebeplerdendir.

İmam Buhârî’nin Ebu Hurayra’dan rivâyet ettiğine göre Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur;“Her kim Allâh’a ve Âhiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun.”Yani her kim kâmil iman ile iman ediyorsa, aynı zamanda Allâh’ın rızasına yaklaştıran ve azabından kurtaran bir iman ile iman ediyorsa ya hayır konuşsun yada sussun. Çünkü her kim hakkıyla Allâh’a iman ederse, azabından korkarsa, rızasını dilerse, Allâh’ın ona emrettiği şeyleri yapmada gayret ederse ve sakındırdığı şeylerden uzak kalırsa, yani organlarını haramlardan sakındırırsa (ki bu organlardan Ahiret gününde sorumludur) ya hayır konuşsun ya da sussun. El- İsrâ’ sûresinin 36. âyetinde geçtiği gibi işitmemizden, görmemizden, kalbimizden ve bütün organlarımızdan sorumluyuz.

Peygamber Efendimize ﷺ şu sorulmuştur; “Kelâmın en faziletlilerinden birisi hangisidir?” Peygamber Efendimiz ﷺ meâlen buyurdu ki; “Allâh’ın meleklerine seçmiş olduğu zikirdir, SubhenAllâhi ve bihamdihi.” Bu hadisi İmam Müslim Sahihinde Ebu Zer’den rivâyet etmiştir.

Başka bir hadiste ise Peygamber Efendimiz ﷺ meâlen şöyle buyuruyor; “Bir Müslüman SubhenAllâhi ve bihamdihi derse ona Cennet’te kökü altından olan bir ağaç dikilir. Cennet’teki ağaçlar solmaz, sürekli kalır, sahibine meyveler verir. O meyvelerin rengi bozulmaz.”

SubhenAllâh ve benzeri zikirler yapmanın Âhiret’te çok faydası vardır. Peygamber Efendimizin ﷺ meâlen buyurduğuna göre, Cennet’te öyle odalar vardır ki, dışarıdan bakıldığı zaman içi gözükür, içinden bakıldığı zaman dışı görülür. Ebu Musa El Eş’arîy dedi ki; “Ey Allâh’ın Rasûlü bu odalar kimindir?” Peygamber Efendimiz ﷺ meâlen buyurdular ki; “Güzel söz söyleyen, yemeklerini yediren, insanlar uykudayken namaz kılanlar içindir.” Bu hadisi İmam Ahmed ve başka raviler rivâyet etmiştir.

Kişi her zaman hayır konuşsun ve dilini güzel söze alıştırsın. Güzel söz söylemek kişinin terbiyesinin ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Kendini güzel söz söylemeye alıştırsın ki felâha ulaşsın.

Güzel söz söylemek ile saygı ve sevgi yayılır,  hayır amelleri yapmada yardımlaşma olur, onunla şeytana yollar kapanır, büyük şerlerden insanların ve cinlerin şerrinden korunur. Aynı zamanda sevaplar çoğalır, günahlar silinir ve mertebe yükselir.

Güzel söz söylemekle Allâh’ın rızasına nail olunur ve Cennet’te yüksek odalar tahsis edilir, yani Cennet’te yüksek odalara nail olunur. Güzel söz söylemek dünyada ve Âhiret’te hayır toplayan kelimelerdir. Güzel söz söylemek hem dünyada hem de Âhiret’te şerden sakındırır. Allâh bizleri şerlerden sakınanlardan eylesin. Âmin.

Gökmen CAN

Eğitimci Sosyolog

3 Yorum

 1. ömer demir
  ömer demir 17 Ağustos 2022

  Güzel sözler güzel insanlarda olur. Güzel söz söyleyebilmek için insanın rehber olarak aldığı şahsiyetin hayatını ve yaşamını kendi yaşamı gibi yaşamalı. Doğru olmalı, dürüst olmalı, emanete ihanet etmemeli …

  İnsanlardaki yapmacık yaşamları bazı insanları kandırsa bile; “kişi nasıl yaşarsa o şekilde ölür.” bunu hiç bir zaman aklından çıkarmamalı.

  • Gökmen Can
   Gökmen Can 26 Ağustos 2022

   Ele, dile ve bele dikkat etmek temel düsturlardan olmalı ki düzelme başlayabilsin Hacım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir